Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsopedagogiskt program 180 hp

Om programmet

Skulle du vilja bli hälsopedagog och arbeta med att främja människors välbefinnande? Är du intresserad av att leda arbete med människors hälsa? Då är hälsopedagogiskt program något dig! Som hälsopedagog kan du driva hälsorelaterade utvecklings- och förändringsarbeten inom en rad olika verksamheter.

Kontakt med arbetslivet under hela utbildningen
Möjlighet att under utbildningen både lära och samtidigt öva på att tillämpa sina kunskaper
Valfri termin innebär att du kan nischa dig och skapa en egen hälsopedagogisk kompetensprofil
Hälsa studeras utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv
En stor andel av studenterna får jobb direkt inom hälsoområdet efter avslutade studier
En kandidatexamen i pedagogik är attraktivt på arbetsmarknaden

Hälsopedagogiskt program erbjuder dig en bred bas med helhetssyn på hälsa, pedagogiskt ledarskap och förändringsarbete. Det första året innehåller en introduktion till hälsovetenskap. Du får kunskaper och färdigheter i tillämpat hälsoarbete och lär dig om vetenskapliga hälsopedagogiska teorier som har betydelse för människors hälsa, livsstil och levnadsvanor. Du får lära dig hälsopedagogiska strategier och hur hälsofrämjande arbete kan bedrivas i olika sociala sammanhang, utifrån en helhetssyn på hälsa i livets alla åldrar.

Under år två genomför du analyser av hälsopedagogiskt arbete. Du läser om pedagogiskt ledarskap i organisationer och hur utbildning och lärandeprocesser genomförs i olika verksamheter. Avslutningsvis lär du dig att planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska projekt i arbetslivet, då du är på en valfri arbetsplats under åtta veckor. Dessa fältstudier är en möjlighet för dig att förena vetenskaplig hälsopedagogisk teori och aktuell forskning med praktisk tillämpning i en verksamhet.

Det avslutande året innebär en fördjupning inom eget valt område. Den femte terminen läser du valfria kurser enligt egen inriktning, och den sista terminen skriver du ditt examensarbete.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Det finns många framtida arbetsuppgifter för en hälsopedagog. Du kan arbeta med att leda strategiskt hälsoarbete inom kommun, landsting och näringsliv, antingen som anställd eller som egen företagare. Utbildningen förbereder dig för att självständigt planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska projekt. Du kan även jobba med utvecklings- och förändringsarbete eller som hälsoutvecklare inom företagshälsovården.

Studier utomlands
Under femte terminen har du möjlighet att studera utomlands. Högskolan har avtal med universitet i hela världen. Det finns även möjlighet att söka MFS-stipendier för dig som vill genomföra ditt examensarbete i ett låg- eller medelinkomstland.

Övrigt
Programmet ger behörighet till kurser på avancerad nivå i pedagogik och masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp.

Innehåll

År 1
Introduktion till hälsovetenskap (1-30) 15 hp
Tillämpat hälsoarbete (1-30) 15 hp
Introduktion till pedagogik (1-30) 15 hp
Etiskt och kritiskt förhållningssätt till hälsopedagogiskt arbete (1-30) 15 hp

År 2
Pedagogiskt ledarskap och organisation (31-60) 15 hp
Utbildning och lärande i verksamheter (31-60) 15 hp
Hälsopedagogiskt projekt och utvärdering (31-60) 15 hp
Hälsopedagogik i praktiken (31-60) 15 hp

År 3
Valfria kurser, alternativt studier utomlands (sammanlagt 30hp)
Hälsopedagogikens forskningsmetoder (61-90) 15hp
Hälsopedagogiskt forskningsarbete (61-90) 15hp

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 12800
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Jan Karlsson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-08