Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-09-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Välkommen till studie- och karriärvägledningen

Studier och karriär på Högskolan i Halmstad, följ oss på Facebook

Studie- och karriärvägledningen finns till både för dig som redan studerar vid Högskolan i Halmstad och för dig som funderar på att börja studera. Du kan alltid vända dig till oss när du har frågor och funderingar kring studier och karriär.

Drop-in

I samband med anmälan till vårens utbildningar har vi drop-in hos studie- och karriärvägledarna under tisdag 14/10 och onsdag 15/10 mellan kl. 9:00-16:00.

Välkommen!

Vill du boka ett vägledningssamtal?

Om du vill träffa en studie- och karriärvägledare för ett enskilt samtal bokar du lättast via email eller i Servicecenter vid huvudentrén.

Du möter en utomstående och neutral person som ställer frågor till dig och får dig att reflektera. Vi vill medverka till att du får en större insikt om vilken kompetens, intressen, och drivkrafter du har i förhållande till val av studier, yrke och karriär. Allt för att du ska kunna skaffa dig ett bra beslutsunderlag.


Vill du delta i karriärworkshops och andra aktiviteter?

Passa på att få lite extra inputs under utbildningen och inför steget ut i arbetslivet.PuffarSidan uppdaterad 2014-09-22