Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Nationalekonomi 15 hp

Om kursen

Kursens mål är att studenten utvecklar kunskap om ekonomisk teori och förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem samt utvecklar kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2017 (Halmstad, 50%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2016-11-07