Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ekonomisk statistik 15 hp

Om kursen

Statistiska uppgifter behövs i en rad olika sammanhang och på många nivåer i samhället, inte minst som underlag för planering och beslut. Samhällsplanering, ekonomi, teknik och
medicin är några av de områden där de statistiska metoderna har en självklar roll.

Kursen består av två delkurser.
Statistik delkurs 1: Beskrivande statistik och sannolikhetslära 7,5 hp
Ger ett grundläggande statistiskt begreppsförråd. Tyngdpunkten ligger på den beskrivande statistiken och sannolikhetslärans grunder.

Statistik delkurs 2:Statistisk slutledning, 7,5 hp
Behandlar grundläggande principer för analys av statistiska uppgifter. Tyngdpunkten ligger på skattning och hypotesprövning i några vanliga situationer. Vidare studeras metoder
för att skatta samband mellan två eller flera variabler, s.k. regressionsanalys.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2017 (Halmstad, 100%)

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2016-11-07