Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ekonomisk statistik 15 hp

Om kursen

Statistiska uppgifter behövs i en rad olika sammanhang och på många nivåer i samhället, inte minst som underlag för planering och beslut. Samhällsplanering, ekonomi, teknik och
medicin är några av de områden där de statistiska metoderna har en självklar roll.

Kursen består av två delkurser.
Statistik delkurs 1: Beskrivande statistik och sannolikhetslära 7,5 hp
Ger ett grundläggande statistiskt begreppsförråd. Tyngdpunkten ligger på den beskrivande statistiken och sannolikhetslärans grunder.

Statistik delkurs 2:Statistisk slutledning, 7,5 hp
Behandlar grundläggande principer för analys av statistiska uppgifter. Tyngdpunkten ligger på skattning och hypotesprövning i några vanliga situationer. Vidare studeras metoder
för att skatta samband mellan två eller flera variabler, s.k. regressionsanalys.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10113
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).
  Eller:
  Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16