Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Socialrätt 30 hp

Om kursen

Kursen består av två delkurser.
Delkurs ett:
Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning, behandlar juridisk terminologi. Du kommer även i kontakt med rättsregler på centrala rättsområden, särskilt de som är viktiga för samhälls- och beteendevetare och inom offentligrättslig sektor. Kursen omfattar allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arbetsrätt och familjerätt.

Delkurs två:
Du fördjupar dig i Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning, där särskild vikt läggs på betydelsefulla områden för dig som vill arbeta inom välfärdssektorn och offentlig verksamhet. Du studerar bland annat hur sociallagarna kan ge stöd åt familjer, barn och ungdomar, äldre samt personer med funktionshinder.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16