Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Medier, risker och osäkerhet 7,5 hp

Om kursen

Vi konfronteras dagligen med information om möjliga risker och hot som vi måste förhålla oss till på individ- och samhällsnivå. Denna information är nästan uteslutande medierad och inom ramen för denna kurs studeras mediernas roll och betydelse vid risker och osäkerhet med särskilt fokus på hälso-, livsstils- och välfärdsfrågor. Utifrån ett ”community studies”-perspektiv behandlas globala utmaningar, som exempelvis klimatförändringar, migration, digitala system och hälsorisker. Kursen varvar teori med praktiska tillämpningar.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 12125
 • Startar Vecka 41
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16