Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Finansiell ekonomi 7,5 hp

Om kursen

Kursens mål är att studenten skall få ett brett kunnande i ämnet finansiell ekonomi. Fokus ligger på ett översiktsperspektiv där studenten får en överblick i de finansiella marknadernas funktionssätt. Kursen skall även förbereda studenten för vidare studier i ämnet finansiell ekonomi.

Kursen fokuseras på de finansiella instrumenten. De grundläggande kunskaperna som behövs vid värdering av aktier och obligationer behandlas innan studenten får en introduktion till värdering av dessa instrument. Begrepp som risk och avkastning har en central del i kursen och kommer att behandlas noga. Dessa kunskaper kommer att ligga till grund när uppbyggnaden av en portfölj av värdepapper behandlas.

Den teoretiska jämviktsmodellen (CAPM) kommer att behandlas. Ett annat område i kursen är teorin om de effektiva marknaderna och teorierna som ifrågasätter marknadens effektivitet. Kursen avslutas med en introduktion till terminer och optioner där instrumentens värde i förhållande till det underliggande värdepappret diskuteras. Även prissättning av terminer och optioner kan komma att behandlas.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 20110
 • Startar Vecka 13
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).
  Eller:
  Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

VT 2020 (Halmstad, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 20110
 • Startar Vecka 13
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).
  Eller:
  Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2018-11-16