Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Socialrätt 30 hp

Om kursen

Kursen ges som ''campus/distans'' vilket innebär att examinationerna i form av två skriftliga salstentamina sker på plats medan övrig undervisning och examination är distansbaserad. Kursen består av två delkurser.

Delkurs ett:
Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning, behandlar juridisk terminologi och ger dig en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de rättsområden som är centrala vid arbete inom den offentligrättsliga sektorn. Kursen innefattar bl.a. familjerätt, allmän förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Delkurs två:
Speciell förvaltningsrätt, där särskild vikt läggs på betydelsefulla områden för dig som vill arbeta inom välfärdssektorn och offentlig verksamhet. Du studerar bland annat hur sociallagarna kan ge stöd åt missbrukare, familjer, barn och ungdomar samt åt äldre och personer med funktionsnedsättning. Kursen innefattar även utlänningsrätt, hyresrätt och skuldsanering.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Distans/Campus , 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 20117
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid dagtid
 • Antal obligatoriska sammankomster 2
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

VT 2020 (Distans/Campus Halmstad, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 20117
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid dagtid
 • Antal obligatoriska sammankomster 2
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16