Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 180 hp

Om programmet

Står du i valet mellan att läsa ekonomi eller att skaffa dig kompetens som öppnar dörrar i bygg- och fastighetsbranschen? Välj Bygg- och fastighetsekonom-programmet så spetsar du din ekonomiska utbildning med ingenjörskunskaper – och blir dubbelt efterfrågad på arbetsmarknaden.

En ekonom som också behärskar teknik och juridik har förutsättningar att göra ett extra bra jobb på ett bygg- och fastighetsbolag. Därför har vi skapat ett program där du läser byggämnen, juridik och företagsekonomi parallellt.

Tyngdpunkten ligger på företagsekonomi, som lär dig hur företagens ekonomiska värld ser ut, vilka finansiella problem de ställs inför och vilka verktyg som används för att lösa dem. Vidare studerar du hur organisation och marknadsföring kan bidra till att skapa framgång.

Bygg- och fastighetsekonom-programmet har också en del praktiska inslag, bland annat när du lär dig finansiell redovisning, kostnads- och intäktsanalys samt investeringsbedömning.

Under programmets gång vävs företagsekonomin samman med juridik och byggtekniska ämnen på ett sådant sätt att fastigheter och byggprojekt ständigt står i fokus. Utbildningen avslutas med en uppsats inom företagsekonomi med inriktning på fastigheter eller projektledning.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Som bygg- och fastighetsekonom kan du arbeta med teknik, juridik, administration och ekonomi inom både privat och offentlig sektor. Dina framtida arbetsgivare kan vara fastighetsägare, större byggföretag eller fastighetsbolag.

I egenskap av ekonomisk rådgivare kan du jobba nära ledningsstaben och göra analyser inför nybyggnationer och renoveringar. Din breda kompetens gör dig också väl lämpad för utåtriktade arbeten.

Studier utomlands
Du har möjlighet att studera utomlands. Du kan söka de platser inom Erasmus som Högskolan erbjuder eller ordna något på egen hand.

Övrigt
Efter utbildningen kan du söka ett fjärde år vid Högskolan och erhålla en magisterexamen i företagsekonomi. Du kan också söka en påbyggnads- utbildning med inriktning fastighetsmäklare eller fastighetsförvaltning.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande kurser.

Termin 1 och 2
Husbyggnad I 7,5 hp
Husbyggnad II 7,5 hp
Byggprojektledning I 7,5 hp
Marknadsföring (1-30)* 7,5 hp
Organisation och ledarskap (1-30)* 7,5 hp
Fastighetsförvaltning (1-30) 7,5 hp
Ekonomistyrning (1-30)* 7,5 hp
Affärsredovisning (1-30)* 7,5 hp

Termin 3 och 4
Nationalekonomi 15 hp
Juridisk grundkurs 7,5 hp
Fastighetsrätt 7.5 hp
Finansiering (31-60)* 7.5 hp
Verksamhetsplanering med miljö och kvalitetsledning (31-­60)* 7,5 hp
Ledning av människor (31-60)* 7,5 hp
Entrepenörskap (31-60)*) 7,5 hp

Termin 5 och 6
Teknisk Installation 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod (61-90)*
Kommunikation och projektledning (61-90)* 7,5 hp
Kalkylering och värdering av fastigheter och finansiella in­strument (61-90)* 7,5 hp
Hyresrätt och exekution av fast egendom (1-60) 7,5 hp
Entreprenad- och kontraktsrätt (1-60) 7,5 hp
Självständigt uppsatsarbete (61-90)* 15 hp

* kursen ingår i huvudområdet företagsekonomi

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10001
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).
  Eller:
  Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Magnus Lindberg
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Eurekha

Eurekha tilldelades priset som årets ekonomförening 2017 och 2018 av S.E.R.O - Sveriges Ekonomers Riksorganisation.

Sidan uppdaterad 2019-01-09