Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Civilekonomprogrammet 240 hp

Om programmet

Att plugga till civilekonom i Halmstad ger dig en bra start på yrkeslivet. Du får en bred ekonomisk utbildning som gör dig väl rustad för kvalificerade arbeten inom både näringsliv och offentlig sektor. Genom aktiva val kan du dessutom fördjupa din kompetens inom det ämnesområde som intresserar dig mest.

– Yrkesexamen i ekonomi

– Valfrihet

– Möjligheter till utlandsstudier och praktik


Livet präglas av ständig förändring. Vår civilekonomutbildning övar upp din förmåga att tänka i nya banor och ger dig goda möjligheter att möta framtidens arbetsmarknad. Vi ger dig redskap för att kunna utveckla ditt lärande och därmed dina färdigheter.

Civilekonomprogrammet omfattar både företagsekonomi och nationalekonomi, två ämnen som kompletterar och stärker varandra. Många av kurserna kombinerar teori med praktiska övningar, det vill säga tillämpningsperspektivet blir ett stort inslag. Ett bra samarbete med näringslivet under utbildningens gång ökar både ditt kontaktnät och din anställningsbarhet. Du har under utbildningen möjlighet till att göra en företagsekonomisk praktik under den sjätte terminen vilket ger dig en bra start i yrkeslivet. Du kommer under utbildningen att få ta del av forskningsrön och lära dig att tillämpa dem.

De två sista åren inriktar du studierna på det ämnesområde som du helst vill arbeta inom: revisor och bank, internationell marknadsföring eller strategisk ledning. Vad väljer du?

Examen
Civilekonomexamen.


Arbetsområden
Revisor och bank:
öppnar vägen till arbete som revisor, redovisningskonsult, kredithandläggare inom banksektorn eller arbete inom riskkapitalbolag.
Internationell marknadsföring:
en bra grund för arbete inom näringslivet, till exempel som marknadsansvarig eller säljare på ett företag på en global marknad.
Strategisk ledning:
förbereder för ledande befattningar inom både privat och offentlig verksamhet. Denna inriktning är även en bra grund för analytiska arbetsuppgifter.

Studier utomlands
Högskolan har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten världen över. Att studera utomlands ger dig omistliga erfarenheter. Genom våra avtal kommer även många utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Innehåll

År 1 och 2 — bredd och integration i ekonomiämnet
År 3 och 4 — fördjupade studier inom valt ekonomiområde
Under ditt andra år väljer du ett fördjupningsområde. Du har också möjlighet att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet.

År 1
Ekonomistyrning 7,5 hp
Mikroekonomisk teori med tillämpningar 7,5 hp
Affärsredovisning 7,5 hp
Makroekonomisk teori med tillämpningar 7,5 hp
Organisation och ledarskap 7,5 hp
Internationell ekonomi; Handelsteori och politik 7,5 hp
Marknadsföring 7,5 hp
Finansiell ekonomi 7,5 hp

År 2
Ekonomisk statistik 15 hp
Juridisk översiktskurs 15 hp
Redovisning och finansiell planering 7,5 hp
Omvärldsanalys 7,5 hp
Entreprenörskap 7,5 hp
Ledning av människor 7,5 hp

År 3 och 4
Du väljer en av följande fördjupningar inom ekonomiområdet:
• revisor och bank
• internationell marknadsföring
• strategisk ledning

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10002
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).
  Eller:
  Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Titti Eliasson
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2019-01-09