Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

akademisk coachning

Vid starten av civilekonomutbildningen påbörjas också det speciella stöd som kallas akademisk coachning, vilket löper som en röd tråd genom hela programmet.

Den akademiska coachningen består av pedagogiska koordinatorer, programråd samt studievägledare som direkt eller indirekt samarbetar med dig under din studietid. Coachningen ska ge dig en möjlighet att öka förståelsen för vad det innebär att bedriva akademiska studier och ge dig ett förhållningssätt som beaktar mänskliga rättigheter och etiska aspekter.

Coachningen fokuserar också på hur studenten ska verka för att få mesta möjliga lärande under studietiden genom bland annat studie- och presentationsteknik. Vi har även karriärplanering och olika stöd vid kontakter med näringsliv och det omgivande samhället.

Akademisk coachning innefattar även karriärvägledning och studievägledning under din studietid för att du ska få hjälp med att ta fram en personlig utbildningsprofil och karriärplan. Målet är att du ska känna motivation till dina studier och vara väl förberedd för en kommande arbetsmarknad.

Sidan uppdaterad 2018-09-21