Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

eurekha – ekonomföreningen i Halmstad

Eurekha är ekonomstudenternas egen studentförening. Ungefär 80 procent av ekonomerna är medlemmar, men medlemskapet är frivilligt. Eurekhas uppgift är bland annat att samverka med akademin, informera ekonomstudenter om vad som händer på Högskolan samt bevaka och arbeta med utbildningspolitiska frågor.

Studentföreningen marknadsför också ekonomutbildningarna och arrangerar olika mässor, föredrag och arbetsmarknadsdagar samt många sociala aktiviteter.

Eurekhas Facebooksidalänk till annan webbplats

2017 och 2018 tilldelades Eureka priset som årets ekonomförening av S.E.R.O – Sveriges Ekonomers Riksorganisation.

Mer om Eurekha:

Sidan uppdaterad 2019-01-09