Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt 120 hp

Om programmet

På detta masterprogram får du såväl fördjupade som breddade kunskaper om företags entreprenöriella handlingar, strategiska utveckling och internationella tillväxt. Programmet behandlar och fördjupar teorier och metoder för identifiering, utvärdering och exploatering av internationella tillväxtmöjligheter. Under programmets första år läser du antingen inriktningen internationell marknadsföring eller strategisk ledning.

På inriktningen internationell marknadsföring studerar du och tränas i att analysera möjligheter och begränsningar på den internationella marknaden. Det innebär kunskaper om både kulturella och företagsstrategiska förutsättningar, vilket ökar din kompetens och förmåga att agera professionellt i framtida internationella kontakter.

På inriktningen strategisk ledning studerar du och tränas i att förstå och hantera affärsutveckling och förändringsprocesser från ett ledningsperspektiv. Det kan vara interna förändringar i organisationen i samband med företagets tillväxt, men kan även gälla förändringar i företagets omvärld i takt med branschens utveckling och ökad ekonomisk globalisering. För ledningen är strategiskt tänkande av central betydelse.

Under programmets andra år fördjupar du dina kunskaper ytterligare inom strategi och entreprenörskap, två nyckelbegrepp i det moderna företaget. Ditt analytiska och strategiska tänkande utvecklas genom både teoretisk förståelse och praktisk tillämpning.

Utbildningen ges på engelska och du läser tillsammans med internationella studenter.

Innehåll

Utbildningens innehåll och upplägg
Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet.

År 1

Inriktning Internationell marknadsföring
Internationella marknadsföringsstrategier (A) 7,5 hp
Forskningens frontlinjer i internationell marknadsföring (A) 7,5 hp

Inriktning strategisk ledning
Strategisk innovationsledning (A) 7,5 hp
Ledning av företag (A) 7,5 hp

Gemensamma kurser för båda inriktningarna


Entreprenörskap och innovation (A) 7,5 hp
Tillväxt och affärsutveckling (A) 7,5 hp
Vetenskaplig metod (A) 7,5 hp
Ledarskapsutveckling (A) 7,5 hp Valbar för inriktningen internationell marknadsföring
Internationell marknadskommunikation (A) 7,5 hp Valbar för inriktningen internationell marknadsföring
Självständigt uppsatsarbete inom internationell marknadsföring eller strategisk ledning (A) på 15 hp

År 2
Klassiska grunder i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt( A) 7,5 hp
Industriell marknadsföring (A) 7,5 hp
Forskningens frontlinjer i internationellt entreprenörskap och tillväxt (A) 7,5 hp
Avancerade metoder och publicering inom företagsekonomi (A) 7,5 hp
Självständigt uppsatsarbete inom Företagsekonomi (A) 30hp

HT 2019 (Halmstad, 100%) inriktning internationell marknadsföring
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 10005
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen inom företagsekonomi eller motsvarande samt Engelska 6.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Dorit Christensen
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

HT 2019 (Halmstad, 100%) inriktning strategisk ledning
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 10004
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen inom företagsekonomi eller motsvarande samt Engelska 6.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Dorit Christensen
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-10-09