Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning 60 hp

Om programmet

Utbildningen kompletterar Högskolans bygg- och fastighetsekonomprogram (BFE). Med en examen från BFE och denna påbyggnadsutbildning uppfyller du de teoretiska krav som Fastighetsmäklarinspektionen ställer för att bevilja en registrering som fastighetsmäklare.

Följande kurser ingår: Fastighetsförmedling, 30 hp, Besiktnings- och värderingsteknik, Bostadsrätt, Familjerätt och inskrivningsrätt samt Beskattningsrätt vilka alla omfattar 7,5 hp vardera.

Fastighetsmäklarinspektionen ställer ytterligare krav på dig som inte har läst BFE vid Högskolan i Halmstad. Förutom denna påbyggnadsutbildning måste du också läsa följande kurser: Juridisk översiktskurs, 15 hp, Byggteknik, 7,5 hp, Ekonomistyrning, 7,5 hp och Affärsredovisning, 7,5 hp.

Dessutom krävs ytterligare tre så kallade breddkurser om 7,5 hp vardera inom de ämnen som anges i Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter. Se vidare Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (www.fmi.se) vad gäller krav på innehåll för respektive kurs.

Du som inte har en examen från BFE läser Fastighetsvärdering i stället för Besiktnings- och värderingsteknik samt Fastighetsrätt, 15 hp i stället för Bostadsrätt och Familjerätt och inskrivningsrätt.

Examen
Ingen examen utfärdas efter påbyggnadsutbildningen. Efter avslutad utbildning utfärdas efter ansökan ett samlat kursbevis


Arbetsområden
Fastighetsmäklare.

Innehåll

Obligatoriska kurser:
Fastighetsförmedling, 30 hp (1-60)
Allmän beskattningsrätt, 7,5 hp (1-60)

Studenter som läst Bygg- och fastighetsprogrammet läser:
Besiktnings och värderingsteknik, 7,5 hp (61-90)
Familjerätt och inskrivningsrätt 7,5 (31-60)
Bostadsrätt - ombildning 7,5 (1-60)

Studenter som inte läst Bygg- och fastighetsprogrammet läser:
Fastighetsvärdering 7,5 hp (61-90)
Fastighetsrätt 15 hp (1-60)

HT 2017 (Distans/Internet, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 10033
 • Antal obligatoriska sammankomster 0
 • Behörighetskrav
  Juridisk översiktskurs 15 hp, Affärsredovisning 7,5 hp, Ekonomistyrning 7,5 hp eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Magnus Lindberg
 • Anmälan öppen
 • Anmälan senast 18 april 2017

Anmäl dig nu!


Sidan uppdaterad 2017-03-27