Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Engelska (61-90) 30 hp

Om kursen

Kursen är i många avseenden en fördjupning av tidigare kurser. Praktisk tillämpning av modern litterär teoribildning sker i anslutning till studium av skönlitteratur från 1600-talet och framåt. Motsvarande språkvetenskapligt inriktade kurs fokuserar på teori och metod inom områden såsom andraspråksinlärning, psykolingvistik, sociolingvistik etc. En stor del av kursen ägnas åt självständigt författande av en vetenskaplig uppsats inom antingen lingvistik eller skönlitteratur. Detta arbete sker i samråd med handledare.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 21102
 • Startar Vecka 35
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Engelska allmän inriktning (1-60) 60 hp.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 11108
 • Startar Vecka 35
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Engelska allmän inriktning (1-60) 60 hp.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-06-13