Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Konstvetenskap (1-30) översiktskurs inriktning 1900-talskonst 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge översiktliga kunskaper om västerländsk konst- och arkitektur och historieskrivning från antiken och framåt med särskild tyngdpunkt på 1900-talets konst, ur internationellt och svenskt perspektiv. Bilder och arkitektur relateras till de samhällen som de tillkommit i, till konsttraditionen och brotten med konsttraditionen samt till individuella bildskapare och arkitekter. Genom bildanalyser övas studenterna fortlöpande i att använda bilder som utgångspunkt för analytiska resonemang.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-11-16