Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Svenska språket (1-30) 30 hp

Om kursen

I kursen studeras såväl svenska språkets struktur och uppbyggnad på skilda nivåer som svenskans ställning i världen och i Sverige. Texter och skrivande behandlas både teoretiskt och praktiskt genom analyser av bruksprosatexter och studenters eget skrivande. Även tal och samtal studeras både teoretiskt och praktiskt. Den teoretiska delen utgörs av analyser av tal och samtal och den praktiska av övningar i studenternas egen talproduktion. I samband med praktiska tal- och skrivövningar introduceras också grunderna i klassisk retorik, liksom ett processinriktat arbetssätt.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

HT 2019 (Distans/Internet, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 11112
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster 0
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

VT 2020 (Distans/Internet, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 21114
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster 0
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16