Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Svenska språket (61-90) 30 hp

Om kursen

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper inom främst svensk språkvetenskap. En inledande metodkurs presenterar olika vetenskapliga tänkesätt och ökar den teoretiska medvetenheten. Kursen erbjuder vidare ett antal valfria läskurser, avsedda att ytterligare fördjupa den studerandes ämneskunskaper inom ett visst avgränsat område. En självständigt författad uppsats avslutar kursen. Uppsatsen ska stå på stadig vetenskaplig grund och ventileras i seminarium.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2017 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

VT 2018 (Halmstad, 100%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2017-11-20