Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Svenska språket (61-90) 30 hp

Om kursen

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper inom främst svensk språkvetenskap. En inledande metodkurs presenterar olika vetenskapliga tänkesätt och ökar den teoretiska medvetenheten. Kursen erbjuder vidare ett antal valfria läskurser, avsedda att ytterligare fördjupa den studerandes ämneskunskaper inom ett visst avgränsat område. En självständigt författad uppsats avslutar kursen. Uppsatsen ska stå på stadig vetenskaplig grund och ventileras i seminarium.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2017 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 21127
 • Startar Vecka 35
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Svenska språket (1-60) 60 hp.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

HT 2017 (Halmstad, 100%)

Anmäl dig nu!

VT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 21111
 • Startar Vecka 35
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Svenska språket (1-60) 60 hp.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2016-11-07