Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kultur, miljö och teknikutveckling 7,5 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge en estetiskt och historiskt inriktad kunskap om relationen mellan teknik, miljö och kultur. Målet är att studenten ska utveckla kunskap om förändringsprocesser från tidigare seklers industrialisering till dagens digitala utveckling genom att analysera hur teknik representeras i verk från olika områden inom litterär och visuell kultur. Kursen syftar till att studenten utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till förändringar i synen på teknikens status och värde i relation till människa, samhälle och natur, utifrån teoribildningar som problematiserar aktuella samhällsprocesser av social och teknisk karaktär samt dessas konsekvenser för miljö och omvärld. Med hjälp av relevanta teorier och modeller ska studenten utveckla förståelse för hur modern teknisk utveckling som digitalisering och visualisering inverkar på upplevelseskapande utifrån exempel från kultur- och resebranscher. Studenten ska reflektera kring och praktiskt tillämpa kursens innehåll inom verksamheter i kultursektorn. Undervisningen sker på distans via lärplattform, i form av webbaserade föreläsningar och gruppdiskussioner. Till undervisning hör även studiebesök på valfri kulturinstitution där studenten observerar och utvärderar rådande digitaliserings- och visualiseringspraktiker. Deltagande i gruppdiskussioner och studiebesök är obligatoriskt. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Distans/Internet, 25%)
 • Anmälningskod 11140
 • Startar Vecka 36
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster 0
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16