Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Digitalisering, kultur och lärande - möjligheter och utmaningar I 7,5 hp

Om kursen

Kursens mål är att studenten utvecklar kunskap om hur samhällets och kultursektorns digitalisering påverkar kunskapssökande och lärande på individ- och organisationsnivå men också tillägnar sig kunskap om hur olika digitala verktyg kan användas för framställning, förmedling och förvaltning av kunskap.
Vidare ska studenten kunna analysera och kritiskt reflektera kring digitala teknologiers möjligheter och utmaningar för tillgängliggörande och pedagogik. Studenten ska även visa kritisk och kreativ förmåga att granska och tillämpa användning av digital kommunikation utifrån strategiska verksamhetsmål, i relation till verksamheter som skola, bibliotek och media.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer, dels kontinuerligt via en digital lärplattform, dels vid träffar på campus.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

HT 2019 (Halmstad, 25%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16