Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Engelska (1-30) 30 hp

Om kursen

Studier i engelska bedrivs genom läsning av texter med skiftande innehåll och svårighetsgrad, studier av handböcker i grammatik och uttal samt färdighetsövningar. Skönlitteratur ges stort utrymme och tjänar olika syften: underlag för diskussion om innehåll, introduktion till elementär litteraturteori, litteraturhistorisk överblick samt uppsatsskrivning. Dessutom studeras en stor mängd sakprosa. Stor vikt läggs vid förmågan att uttrycka sig i tal och skrift.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2018 (Distans/Internet, 100%)
  • Kursplan
  • Anmälningskod 21101
  • Startar Vecka 03
  • Undervisningstid blandade tider
  • Antal obligatoriska sammankomster 0
  • Behörighetskrav
    Grundläggande behörighet +
    Engelska B (områdesbehörighet 2).
    Eller:
    Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
  • Urvalsregler
    Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
    Mer information om urvalsregler.
  • Studieavgift
    För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
  • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

VT 2018 (Distans/Internet, 50%)
  • Kursplan
  • Anmälningskod 21100
  • Startar Vecka 03
  • Undervisningstid blandade tider
  • Antal obligatoriska sammankomster 0
  • Behörighetskrav
    Grundläggande behörighet +
    Engelska B (områdesbehörighet 2).
    Eller:
    Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
  • Urvalsregler
    Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
    Mer information om urvalsregler.
  • Studieavgift
    För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
  • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

HT 2018 (Halmstad, 100%)
  • Kursplan
  • Anmälningskod 11102
  • Startar Vecka 03
  • Undervisningstid dagtid
  • Behörighetskrav
    Grundläggande behörighet +
    Engelska B (områdesbehörighet 2).
    Eller:
    Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
  • Urvalsregler
    Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
    Mer information om urvalsregler.
  • Studieavgift
    För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
  • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

HT 2018 (Distans/Internet, 100%)
  • Kursplan
  • Anmälningskod 11100
  • Startar Vecka 03
  • Undervisningstid blandade tider
  • Antal obligatoriska sammankomster 0
  • Behörighetskrav
    Grundläggande behörighet +
    Engelska B (områdesbehörighet 2).
    Eller:
    Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
  • Urvalsregler
    Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
    Mer information om urvalsregler.
  • Studieavgift
    För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
  • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-03-06