Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Engelska - litteraturvetenskaplig inriktning 30 hp

Om kursen

Att läsa engelska med litteraturvetenskaplig inriktning på avancerad nivå leder till en fördjupad kunskap om modern teoribildning. Praktisk tillämpning sker i seminarieform då skönlitteratur diskuteras utifrån olika teoretiska infallsvinklar i en temakurs. Förmågan att föra ett teoretiskt resonemang tränas i en separat teorikurs som tillhandahåller nödvändig begreppsapparat och strukturer. En väsentlig del av studietiden används till självständigt författande av en vetenskaplig och forskarförberedande uppsats.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-06-13