Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Svenska språket (31-60) 30 hp

Om kursen

Kursen ger en översiktlig presentation av svenska dialekter, samt breddar och fördjupar tidigare förvärvade kunskaper i språksociologi. Svensk språkhistorisk utveckling från runtid till modern tid presenteras i anslutning till läsning av äldre texter. Kursen innehåller vidare ett fördjupat studium av klassisk retorik, liksom analyser av retoriken som påverkansmedel i olika tider och sammanhang. Den studerande avslutar kursen med en självständigt författad uppsats inom svenska språket. Den ska stå på vetenskaplig grund och ventileras i seminarium.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 100%)

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2018-11-16