Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Engelska - språkvetenskaplig inriktning 30 hp

Om kursen

Engelska med språkvetenskaplig inriktning på avancerad nivå består av två fördjupningskurser om vardera 7,5 hp. Delkurserna kan variera beroende på undervisande lärare. Under senare år har dock två kurser företrädesvis getts. Den ena ger en introduktion till Systemic Functional Linguistics. Den andra fokuserar på första- och andraspråksinlärning. Resterande 15 hp ägnas åt ett vetenskapligt arbete. Studenten kan här välja att närma sig ett nytt forskningsområde eller att fördjupa sig i det ämne som togs upp på grundnivån.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-03-06