Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Digitalisering, kunskap och kulturarv - tradition och innovation 7,5 hp

Om kursen

Är du intresserad av hur digitaliseringen påverkar vård av och tillgänglighet för kulturarv? I den här kursen lär du dig hanteringen av digitala verktyg för att lösa sådana problem inom exempelvis arkiv, museum, bibliotek, skola, journalistik och turism . Kursen tar upp hur traditioner förvaltas och omvandlas med ny teknik och i nya medier samt hur kunskap om och upplevelse av kulturella material och miljöer får nya förutsättningar genom digitalisering. Sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av digitalisering inom kultursektorn diskuteras och du utvecklar kunskap genom praktisk tillämpning, i form av övningar och utforskande av digitala teknologier, exempelvis virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR), i Högskolans digitala labbmiljöer, exempelvis Digitalt laborativt centrum, DLC. Ett projektarbete som inkluderar dessa tekniska redskap är en viktig del av kursen.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 25%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16