Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Konstvetenskap (31-60) 30 hp

Om kursen

Studierna på denna nivå syftar till fördjupade kunskaper som rör konstvetenskaplig teori och bildtolkning genom studier av bildperception, bildskapandets förutsättningar, genusteori, konstvetenskapens historiografi och bildtolkningsmodeller. Studenterna ges också möjlighet att fördjupa sina historiska kunskaper inom ett givet område eller en historisk period. Terminen avslutas med en mindre uppsats som syftar till att praktiskt fördjupa studenternas insikter i frågor som rör konstvetenskapligt skrivande.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-03-06