Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kunskapsideal och verklighetsuppfattning 7,5 hp

Om kursen

Kursens mål handlar om förståelse och kritisk bedömningsförmåga av hur värderingen av kunskap både påverkar och villkoras av kulturell förändring och teknisk utveckling. Studeras gör bland annat hur historiska och samtida kunskapsideal och kommunikationstekniker har format och formar världsbilder och människosyner Studenten kommer att kunna förstå och förhålla sig till hur värderingar angående bildning, kompetens, trovärdighet och sanning påverkas i det samtida informations- eller kunskapssamhället och reflektera kring kunskapsproduktion med hänsyn till social hållbarhet. Utifrån idéer inom kunskapsteori och pedagogik ska studenten kunna analysera och bearbeta information i digitala miljöer, samt använda olika tekniker för att på ett hållbart sätt skapa och förmedla kunskap och värden inom medier, med pedagogiska, retoriska och estetiska verktyg. Undervisningen sker på distans via en digital lärplattform, i form av webbaserade föreläsningar, gruppdiskussioner och workshops. Deltagande i seminarieövningar och workshops är obligatoriskt.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Distans/Internet, 25%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 21119
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster 0
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

HT 2019 (Distans/Internet, 25%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 11141
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid blandade tider
 • Antal obligatoriska sammankomster 0
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16