Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Litteraturvetenskap (31-60) 30 hp

Om kursen

Kursen utgår från litteraturvetenskap 1-30 och ger fördjupade kunskaper om såväl litteraturhistoriska sammanhang som litteraturteoretiska frågor. Kursen behandlar den litteraturhistoriska utvecklingen från 1800-talet fram till våra dagar utifrån tre olika temaområden: barn- och ungdomslitteratur, litteraturens villkor i mediesamhället och intermedialitet. Kursen avslutas med en mindre uppsats som syftar till att ge grundläggande kunskaper om litteraturvetenskapligt skrivande.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidan uppdaterad 2018-03-06