Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kultur och samhällsutveckling 180 hp

Om programmet

Undrar du över hur idéer uppstår och påverkar oss och hur de formar samhället? Tycker du att det är intressant hur värderingar och föreställningar spelar roll- exempelvis för hur vi löser problem, hur vi ser på teknik, utveckling och kunskap? Är kreativitet och kommunikation viktigt för dig?

Då kan du läsa Kultur och samhällsutveckling! Det är en helt ny utbildning vid Högskolan i Halmstad som kombinerar flera olika ämnen för att förstå hur kunskap utvecklas, hur människor skapar och kommunicerar med olika tekniker och hur kulturen har en central roll i förändringar av samhället.

Utbildningen startar vårterminen 2019.


Utbildningen, som har kulturstudier som bas, är unik genom att kombinera kunskap om mänskliga världsbilder, livsmönster och teknisk utveckling.
Som student här blir du en del av en av Högskolans senaste storsatsningar, Digitalt laborativt centrum, en digital, kreativ miljö med fokus på lärande, kommunikation och kultur.
Detta är en alldeles ny utbildning som passar dig som är särskilt intresserad av samspelet mellan människa, teknikutveckling, kultur och samhälle.

Samhället och vårt liv i det är komplext. Vi står inför utmaningar och möjligheter på många områden. För att skapa social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling behövs det människor i arbetslivet som kan bidra med kunskap om humaniora och samhällsvetenskap. I en tid när den digitala utvecklingen sker med rasande fart, och miljö och politik är mitt i omvälvande skeenden, lär du dig att förstå samhället och bidra till utveckling med perspektiv från humaniora och samhällsvetenskap.

Du som läser Kultur och samhällsutveckling får en särskild förståelse för hur bland annat teknik, retorik och estetik påverkar människors kommunikation och hur kunskap utvecklas och påverkar människors livsvillkor.

Du skaffar dig kunskaper och erfarenheter för att hantera den moderna teknikens möjligheter och utmaningar på ett kritiskt, medvetet och hållbart sätt. Föreläsningar varvas med övningar och diskussioner, teori vävs samman med praktik och kreativt utforskande i Högskolans labbmiljöer. Du tränas i att tillämpa dina kunskaper och färdigheter i faktiska situationer.

Aktuella frågor som digitalisering, globalisering, framtidens städer och kunskapsutveckling utforskas inom utbildningen.
Målet är att våra studenter ska få rätt redskap och förutsättningar för att motsvara de förväntningar som kommer att ställas på framtidens arbetsplatser - också inom yrken som i dag ännu inte existerar.

Examen
Kandidatexamen i kulturstudier.


Studier utomlands
Du har möjlighet att förlägga en del av dina studier utomlands.

Övrigt
Utbildningen innehåller en verksamhetsförlagd praktikkurs. Några studenter i varje årskull har möjlighet att specialisera sig inom hälsoinnovation genom att delta i särskilda kurser.

Innehåll

Åk 1
Kulturstudier 1-30hp
Introduktion till kulturstudier, 7,5 hp
Tradition och innovation i kultur och samhälle 7,5 hp
Materiell, visuell och digital kultur i det mediala samhället 7,5 hp
Identitet, mångfald och likvärdighet i det globala samhället 7,5 hp

Kulturstudier - Kunskap och världsbilder II (1-30)
Kunskapsideal och verklighetsuppfattning, 10 hp
Literacy, lärprocesser och utbildningspolitik, 10 hp
Retorik och multimodal kommunikation, 10 hp

Åk 2
Kulturstudier - Livsstil och sociala relationer I (1-30)
Identitet, livsstil och normer, 10 hp
Kultur, miljö och teknikutveckling, 10 hp
Kroppens och hälsans estetik, 10 hp

Kulturstudier - Kunskap och världsbilder II (31-60)
Mediekritik, kommunikationsteknik och marknadsföring, 10 hp
Kulturproduktion, politik och ekonomi, 10 hp
Praktik och projektledning, 10hp

Åk 3
Kulturstudier - Livsstil och sociala relationer II (31-60)
Stat, stad och landsbygd, 10 hp
Globalisering, rumsliga relationer och rörelser, 10 hp
Demokrati, teknik och innovation, 10 hp

Kulturstudier 61-90 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5hp
Fördjupning i aktuella forskningsperspektiv, 7,5hp
Examensarbete i kulturstudier, 15 hp

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11310
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).
  Eller:
  Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Helen Fuchs
 • Inställt

Anmälan stängd

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21302
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).
  Eller:
  Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Helen Fuchs
 • Inställt

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-07-11