Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kultur och samhällsutveckling 180 hp

Om programmet

Undrar du över hur idéer uppstår och påverkar oss som individer och formar samhället? Tycker du att det är intressant hur våra värderingar och föreställningar spelar roll för den tid vi lever i – exempelvis våra relationer och hur organisationer och kulturer löser problem? Är kreativitet och kommunikation viktigt för dig? Då kan du läsa Kultur och samhällsutveckling!

Det är en helt ny utbildning vid Högskolan i Halmstad som kombinerar flera olika ämnen för att förstå samhället, mänskliga kommunikation, kulturens centrala plats i världen och hur kunskap utvecklas.


– Utbildningen, som har kulturstudier som bas, är unik genom att kombinera kunskap om människor och teknisk utveckling.
– Som student här blir du en del av en av Högskolans senaste storsatsningar, Digitalt laborativt centrum, en digital, kreativ miljö med fokus på bland annat kommunikation och kultur.
– Detta är en alldeles ny utbildning som passar dig som är särskilt intresserad av samspelet mellan människa, teknikutveckling, kultur och samhälle.

Samhället och vårt liv i det är komplext. Vi står inför utmaningar och möjligheter på många områden. För att skapa social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling behövs det människor i arbetslivet som kan bidra med kunskap om humaniora och samhällsvetenskap. I en tid när bland annat den digitala utvecklingen sker med rasande fart, och miljö och politik är mitt i omvälvande skeenden, lär du dig att förstå samhället och bidra till utveckling med ett perspektiv från humaniora och samhällsvetenskap.

Du som läser Kultur och samhällsutveckling får en särskild förståelse för hur bland annat kreativitet, teknikutveckling och estetik påverkar människors kommunikation, och hur kunskap utvecklas och påverkar oss människor.

Du skaffar dig kunskaper och erfarenheter för att hantera den moderna teknikens möjligheter och utmaningar på ett kritiskt, medvetet och hållbart sätt. Föreläsningar varvas med övningar, teori vävs samman med praktik och kreativt utforskande i Högskolans labbmiljöer. Ett exempel är storsatsningen Digitalt laborativt centrum, som rymmer den senaste digitala tekniken, mötesplatser och kreativa ytor. Fokus i labbet är kultur och lärande.

Stora frågor som digitalisering, globalisering, framtidens städer och kunskapsutveckling utforskas inom utbildningen.

Målet är att våra studenter ska få rätt redskap och förutsättningar för att motsvara de förväntningar som kommer att ställas på framtidens arbetsplatser – också inom yrken som i dag ännu inte existerar.

Examen
Kandidatexamen i kulturstudier.


Arbetsområden
Arbete inom privat och offentlig sektor med inriktning på samhällsutveckling, kultur, digitalisering, samhällsutmaningar och kreativa näringar.

Studier utomlands
Du har möjlighet att förlägga en del av dina studier utomlands.

Övrigt
Utbildningen innehåller en verksamhetsförlagd praktikkurs. Några studenter i varje årskull har möjlighet att specialisera sig inom hälsoinnovation genom att delta i särskilda kurser.

Utbildningen startar hösten 2018 om nödvändiga beslut fattas.

Innehåll

Termin 1
Kulturstudier 1-30hp
Introduktion till kulturstudier, 7,5 hp
Tradition och innovation i kultur- och samhällsutveckling 7,5 hp
Materiell, visuell och digital kultur i det mediala samhället 7,5 hp
Identitet, mångfald och likvärdighet i det globala samhället 7,5 hp

Termin 2
Kulturstudier - Kunskap och världsbilder II (1-30)
Kunskapsideal och verklighetsuppfattning, 10 hp
Literacy, lärprocesser och utbildningspolitik, 10 hp

Termin 3
Kulturstudier - Livsstil och sociala relationer I (1-30)
Identitet, livsstil och normer, 10 hp
Kultur, miljö och teknikutveckling, 10 hp
Kroppens och hälsans estetik, 10 hp

Termin 4 Kulturstudier - Kunskap och världsbilder II (31-60)
Mediekritik, kommunikationsteknik och marknadsföring, 10 hp
Kulturproduktion, politik och ekonomi, 10 hp
Praktik och projektledning, 10hp

Termin 5
Kulturstudier - Livsstil och sociala relationer II (31-60)
Stat, stad och landsbygd, 10 hp
Globalisering, rumsliga relationer och rörelser, 10 hp
Demokrati, teknik och innovation, 10 hp

Termin 6
Kulturstudier 61-90 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5hp
Fördjupning i aktuella forskningsperspektiv, 7,5hp
Examensarbete, 15 hp

Med reservation för eventuella förändringar.

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21302
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).
  Eller:
  Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Jonnie Eriksson
 • Inställt

Anmälan stängd

VT 2020 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21302
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).
  Eller:
  Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Jonnie Eriksson
 • Inställt

Anmälan stängd

Konst och kultur är helt avgörande för näringslivets utveckling och en absolut förutsättning för att skapa ett bättre samhälle.

Finansmannen Robert Weil i DN Debatt: Humaniora nödvändigt för ett kreativt näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ung kvinna står lutad mot vägg, tittar på sin mobiltelefon som hon håller i handen och ler

... det som ofta diskuteras i Silicon Valley: förmågan till per­spektivbyte. Eftersom vi lever med flera paral­lella berättelser och i en komplex värld gäller det att snabbt kunna se frågor utifrån olika perspektiv.

Sidan uppdaterad 2018-10-09