Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kultur och samhällsutveckling 180 hp

Om programmet

Är kreativitet och kommunikation viktigt för dig? Vill du förstå kulturens betydelse för samhället? Vill du bidra till en hållbar utveckling för samhälle och miljö? Är du intresserad av vad värderingar och idéer betyder för hur vi ser på utveckling av teknik och kunskap?

Då är Kultur och samhällsutveckling en utbildning för dig!

Programmet startar vårterminen 2019.


– Utbildningen har kulturstudier som bas, och den är unik genom att kombinera kunskap om världsbilder, livsstilar och teknikens utveckling.
– Den berör aktuella frågor som förändringar inom kunskapsutveckling och databehandling, sociala och nya medier, smarta städer och samhällen samt hälsa och miljö.
– Här får du tillämpa dina kunskaper i Digitalt laborativt centrum (DLC), Högskolans digitala, kreativa miljö med fokus på lärande, kommunikation och kultur.

Under utbildningen lär du dig att analysera och agera i samhället med hjälp av verktyg från humaniora och samhällsvetenskap, exempelvis för social och ekologisk hållbar utveckling. Du lär dig att förstå hur teknik, retorik och estetik påverkar vår kommunikation samt hur kunskap utvecklas och påverkar människors liv. Du får insikt i hur värderingar, normer och föreställningar påverkar hur vi löser problem.

Genom att studera Kultur och samhällsutveckling utvecklar du kunskap och förmåga för att kritiskt och hållbart hantera den moderna tekniken, med dess möjligheter och utmaningar – bildanalys, visualisering, virtuell verklighet och artificiell intelligens är bara några exempel.

Du tränas i att tillämpa dina kunskaper och färdigheter i direkt koppling till arbetslivet. Teori varvas med projektarbeten, verksamhetsförlagd praktik och kreativt utforskande i Högskolans labbmiljöer.
Här får du redskap och förutsättningar för att möta de förväntningar som du ställs inför på framtida arbetsplatser och i framtidens yrken.

Examen
Kandidatexamen i kulturstudier.


Arbetsområden
Med en examen i kulturstudier kan du arbeta med kulturproduktion, kulturförmedling och marknadsföring, liksom projektledning, kommunikation och verksamhetsutveckling, inom offentlig och privat sektor. Utbildningen vid Högskolan i Halmstad har en unik profil, i relation till jämförbara utbildningar, genom att fokusera på samspelet mellan människa och förändringar inom teknik, samhälle och kultur. Det gör dig väl rustad för att ta dig an uppdrag och arbetsuppgifter, vare sig det är i yrken som erbjuds eller som du själv formar.

Studier utomlands
Du har möjlighet att förlägga en del av dina studier utomlands under termin 4 eller 5.

Övrigt
Utbildningen innehåller en verksamhetsförlagd praktikkurs med projektplanering omfattande sju veckor.

Innehåll

Åk 1
Kulturstudier 1-30hp
Introduktion till kulturstudier, 7,5 hp
Tradition och innovation i kultur och samhälle 7,5 hp
Materiell, visuell och digital kultur i det mediala samhället 7,5 hp
Identitet, mångfald och likvärdighet i det globala samhället 7,5 hp

Kulturstudier - Kunskap och världsbilder II (1-30)
Kunskapsideal och verklighetsuppfattning, 10 hp
Literacy, lärprocesser och utbildningspolitik, 10 hp
Retorik och multimodal kommunikation, 10 hp

Åk 2
Kulturstudier - Livsstil och sociala relationer I (1-30)
Identitet, livsstil och normer, 10 hp
Kultur, miljö och teknikutveckling, 10 hp
Kroppens och hälsans estetik, 10 hp

Kulturstudier - Kunskap och världsbilder II (31-60)
Mediekritik, kommunikationsteknik och marknadsföring, 10 hp
Kulturproduktion, politik och ekonomi, 10 hp
Praktik och projektledning, 10hp

Åk 3
Kulturstudier - Livsstil och sociala relationer II (31-60)
Stat, stad och landsbygd, 10 hp
Globalisering, rumsliga relationer och rörelser, 10 hp
Demokrati, teknik och innovation, 10 hp

Kulturstudier 61-90 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5hp
Fördjupning i aktuella forskningsperspektiv, 7,5hp
Examensarbete i kulturstudier, 15 hp

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21302
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).
  Eller:
  Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Jonnie Eriksson
 • Anmälan öppnar 15 september 2017
 • Öppen för sen anmälan

Anmälan stängd

VT 2020 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21302
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).
  Eller:
  Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Jonnie Eriksson
 • Anmälan öppnar 15 september 2017
 • Öppen för sen anmälan

Anmälan stängd

Konst och kultur är helt avgörande för näringslivets utveckling och en absolut förutsättning för att skapa ett bättre samhälle.

Finansmannen Robert Weil i DN Debatt: Humaniora nödvändigt för ett kreativt näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ung kvinna står lutad mot vägg, tittar på sin mobiltelefon som hon håller i handen och ler

... det som ofta diskuteras i Silicon Valley: förmågan till per­spektivbyte. Eftersom vi lever med flera paral­lella berättelser och i en komplex värld gäller det att snabbt kunna se frågor utifrån olika perspektiv.

Sidan uppdaterad 2018-10-09