Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Naturvetenskaplig bastermin: Biomedicin - inriktning fysisk träning 20 veckor

Om programmet

Saknar du särskild behörighet till Biomedicin – inriktning fysisk träning? Vill du skaffa dig den behörigheten snabbt och kunna börja din utbildning redan efter en termin? Då är naturvetenskaplig bastermin rätt val för dig!

Basterminen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter inom matematik, biologi och kemi som krävs för att läsa biomedicin på Högskolan i Halmstad. Eftersom basterminen är bunden till ett specifikt program och innehållet är skräddarsytt för just det programmet, får du mycket goda förutsättningar för de fortsatta studierna. Du får även möjlighet att träna dig i effektiv studieteknik, arbeta i Högskolans studiemiljö och möta studenter som redan läser programmet. Basterminen kan endast läsas på våren. Under förutsättning att du genomgår hela terminen med godkänt resultat får du behörighet till och platsgaranti på det efterföljande program som är kopplat till basterminen.


Biomedicin – inriktning fysisk träning
Utbildningen syftar till att ge studenten möjlighet att tillgodogöra sig kunskap om och förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktion och hur den påverkas av olika faktorer och miljöer. Studier inom biomedicin sker på molekyl- cell- organ- och helkroppsnivå och syftar till att öka kunskap och förståelse för människokroppens anpassning vid sjukdom och hälsa. Utbildningen varvar teoretiska kunskaper om människokroppen med praktiska färdigheter i att hantera kvalificerade laborativa metoder både på cell- och helkroppsnivå såväl vid fysisk träning som vid ohälsa. Delar av undervisningen sker i laborations- och träningslokaler på campus. Under utbildningen ges tillfälle till praktisk professionell träning inom valfri biomedicinsk eller träningsfysiologisk verksamhet, och målet är att vid slutet av utbildningen kunna självständigt genomföra en mindre experimentell/laborativ studie inom ämnesområdet biomedicin som leder till ett vetenskapligt examensarbete.

Innehåll

Information saknas

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 20007
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik 2, Fysik 1, Biologi 1 och Kemi 1
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Programansvar
  Charlotte Olsson
 • Inställt

Anmälan stängd

Konst och kultur är helt avgörande för näringslivets utveckling och en absolut förutsättning för att skapa ett bättre samhälle.

Finansmannen Robert Weil i DN Debatt: Humaniora nödvändigt för ett kreativt näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ung kvinna står lutad mot vägg, tittar på sin mobiltelefon som hon håller i handen och ler

... det som ofta diskuteras i Silicon Valley: förmågan till per­spektivbyte. Eftersom vi lever med flera paral­lella berättelser och i en komplex värld gäller det att snabbt kunna se frågor utifrån olika perspektiv.

Sidan uppdaterad 2018-10-09