Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning 180 hp

Om programmet

Språket är människans kanske viktigaste överlevnadsverktyg. Det är en förutsättning för människans utveckling och samhällets existens.

Språket är centralt för vår förmåga att kommunicera, för vår förståelse av omvärlden, och för framgångsrika kontakter med andra människor. Eftersom vi lever i ett i hög grad textbaserat samhälle blir det också allt viktigare för individer, organisationer, företag och myndigheter att kunna kommunicera klart, tydligt, korrekt och effektivt i skrift. Detta har skapat ett behov av personer med fördjupad språkkompetens och kunskaper om textbearbetning.

I olika delar av samhället efterfrågas personer som kan formulera ett tydligt budskap, anpassa texter efter syfte, publiceringskanal och mottagargrupp och förstå betydelsen av olika textstrategier. Den ökande globaliseringen ställer ytterligare krav på kommunikationsförmåga och goda språkkunskaper, både inom modersmålet och i främmande språk.

Språkvetarprogrammet, inriktning textbearbetning och redigering är till för dig som vill utveckla dina kunskaper i språk med särskilt fokus på texter och effektiv kommunikation i skrift. Programmet ger dig möjlighet att specialisera dig på analys och bearbetning av texter och ger dig en kandidatexamen med svenska eller engelska som huvudområde. Spanska kan också ingå, dock inte som huvudämne. Under din utbildning kan du även läsa en termin utomlands.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Vilken typ av arbete väntar en språkvetare från Högskolan i Halmstad? Några exempel på framtida arbetsuppgifter är redaktör, terminolog, journalist, litterär agent, copywriter, språkkonsult, webbredaktör och lexikograf. Du väljer själv genom att utforma din utbildning!

Studier utomlands
Högskolans avtal om studentutbyte med utländska universitet ger dig möjlighet att läsa delar av programmet utomlands. För mer
information – kontakta programansvarig
eller Servicecenter.

Innehåll

Termin 1
Språk och textvetenskap (1-30) 30hp
Innehåller:
Introduktion till språkvetenskap och textvetenskap, 7.5 hp
Tänka, tala, skriva i akademisk miljö, 7.5 hp
Texttyper och textanalys, 7.5 hp
Textbearbetning I, 7.5 hp

Termin 2
Svenska (1-30) 30 hp (se not 1) eller Engelska (1-30) 30 hp (se not 2)

Termin 3
Svenska (31-60) 30 hp (se not 1) eller Engelska (31-60) 30 hp (se not 2)

Termin 4
Svenska (61-90) 30 hp (se not 1) eller Engelska (61-90) 30 hp (se not 2)

Termin 5
Valbar termin

Termin 6
Språk och textvetenskap (31-60) 30hp
Innehåller:
Textbearbetning II, 7.5 hp
Kommunikationsstrategier och digitala koncept, 7.5 hp
Textvetenskaplig fördjupningskurs, 7.5 hp
Praktik, 7.5 hp

Not 1 _ kursen ingår i huvudområdet Svenska språket
Not 2 _ kursen ingår i huvudområdet Engelska

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21301
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B (områdesbehörighet 2).
  Eller:
  Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  alve
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

VT 2020 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21301
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B (områdesbehörighet 2).
  Eller:
  Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  alve
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-13