Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning 180 hp

Om programmet

Är du intresserad av språk, skrivande och kommunikation? Vill du arbeta med att skapa, anpassa och förbättra texter för tryckta och digitala sammanhang? Då är språkvetarprogrammet utbildningen för dig.

Programmet startar vårterminen 2018.


Språkvetarprogrammet – inriktning textbearbetning är en utbildning för dig som är kommunikativ, kreativ och reflekterande och vill fördjupa din kompetens i språk- och texthantering.

Språket är människans viktigaste verktyg för informationsförmedling, komplexa analyser och förståelse av omvärlden samt för att skapa framgångsrika sociala relationer med andra.

I olika delar av samhället efterfrågas därför i dag personer som har en utvecklad förmåga att formulera ett budskap på ett tydligt, korrekt och tilltalande sätt, anpassa texter efter olika mottagargrupper, effektivt kombinera språkliga och visuella uttryck, hantera och sammanfatta stora textmassor, utnyttja sociala medier och skriva för tryck såväl som för digitala plattformar. Högskolans Digitala Laborativa Centrum möjliggör här god infrastruktur i undervisningen.

Den ökande globaliseringen ställer ytterligare krav på tydlig kommunikation och fördjupad förståelse för språkets betydelse i alla delar av samhället.

Du får en treårig utbildning med både bredd och djup. Programmet ger en kandidatexamen med svenska språket eller engelska som huvudområde och därmed en bred språkvetenskaplig grund som du kan använda på en mängd olika sätt i det framtida arbetslivet. Samtidigt utvecklar du en specifik kompetens i hantering av texter.

Du har också möjlighet att själv påverka din profil genom olika val under utbildningens gång inklusive en valbar profileringstermin. Du kan även läsa en termin utomlands. Därtill inkluderar utbildningen fem veckors praktik, liksom löpande uppgifter som ger kontakt med arbetslivet.

Under den första terminen får du en introduktion till språkets och textens betydelse i det moderna samhället och börjar redan här att träna din förmåga att analysera och bearbeta texter av vitt skilda slag (informerande, journalistiska, kommersiella, tryckta och digitala).

Inför den andra terminen väljer du inriktning på antingen svenska eller engelska och får under tre terminer en bred språkutbildning. Därefter följer en mycket praktiskt orienterad termin där du arbetar till stor del i projektform för att träna dig för det kommande arbetslivet. Här ingår också fem veckors praktik. Under den sista terminen väntar en valbar profileringstermin, där du får möjlighet att spetsa din utbildning i enlighet med just dina framtidsplaner.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Textgranskare, språkvårdare, språkutredare, skribent, skrivcoach, kommunikatör, informatör, webbredaktör, copywriter, lektör, textredigerare. Du väljer själv inriktning genom att utforma din utbildning! Du kan arbeta för såväl offentliga organisationer som privata företag alternativt vara egenföretagare eller frilansande konsult.

Studier utomlands
Högskolans avtal om studentutbyte med utländska universitet ger dig möjlighet att läsa delar av programmet utomlands. För mer information – kontakta programansvarig eller Servicecenter.

Innehåll

Termin 1
Språk och textvetenskap (1-30) 30 hp
Innehåller:
Introduktion till språkvetenskap och textvetenskap, 7,5 hp
Tänka, tala, skriva i akademisk miljö, 7,5 hp
Texttyper och textanalys, 7,5 hp
Textbearbetning I, 7,5 hp

Termin 2
Svenska (1-30) 30 hp (se not 1) eller Engelska (1-30) 30 hp (se not 2)

Termin 3
Svenska (31-60) 30 hp (se not 1) eller Engelska (31-60) 30 hp (se not 2)

Termin 4
Svenska (61-90) 30 hp (se not 1) eller Engelska (61-90) 30 hp (se not 2)

Termin 5
Språk och textvetenskap (31-60) 30 hp
Innehåller:
Textbearbetning II, 7,5 hp
Kommunikationsstrategier och digitala koncept, 7,5 hp
Textvetenskaplig fördjupningskurs, 7,5 hp
Praktik, 7,5 hp

Termin 6
Valbar termin

Not 1 _ kursen ingår i huvudområdet Svenska språket
Not 2 _ kursen ingår i huvudområdet Engelska

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21301
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B (områdesbehörighet 2).
  Eller:
  Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Emilia Aldrin
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

VT 2020 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21301
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B (områdesbehörighet 2).
  Eller:
  Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Emilia Aldrin
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-13