Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning 180 hp

Om programmet

Är du intresserad av språk och kommunikation? Vill du arbeta med att skriva, anpassa och förbättra texter för olika sammanhang? Då är Språkvetarprogrammet utbildningen för dig.

Programmet startar vårterminen 2019.


Språkvetarprogrammet – inriktning textbearbetning är en utbildning för dig som är kommunikativ, kreativ och reflekterande och som vill fördjupa din kompetens i språk- och texthantering.

Språket är människans viktigaste verktyg för informationsförmedling, komplexa analyser och förståelse av omvärlden, och även för att skapa framgångsrika sociala relationer med andra. Därför behöver samhället personer som har en utvecklad förmåga att formulera ett budskap på ett tydligt, korrekt och tilltalande sätt, anpassa texter efter olika mottagargrupper, effektivt kombinera språkliga och visuella uttryck, hantera och sammanfatta stora textmassor, utnyttja sociala medier och skriva för tryck såväl som för digitala plattformar.

Den ökande globaliseringen ställer dessutom stora krav på tydlig kommunikation och fördjupad förståelse för språkets betydelse i alla delar av samhället.

Som student på Språkvetarprogrammet blir du en del av en av Högskolans senaste satsningar, Digitalt laborativt centrum, DLC, som är en digital, kreativ miljö med fokus på lärande, kreativitet och kultur.

Utbildningen ger dig både bredd och djup. Du får en examen med svenska språket eller engelska som huvudområde och därmed en bred språkvetenskaplig grund som du kan använda på en mängd olika sätt i det framtida arbetslivet. Samtidigt utvecklar du en specifik kompetens i hantering av texter.

Du har också möjlighet att själv påverka din profil genom olika val under utbildningens gång, bland annat genom en valbar profileringstermin. Du kan även läsa en termin utomlands. Dessutom ingår fem veckors praktik, liksom löpande uppgifter som ger kontakt med arbetslivet.

Under den första terminen får du en introduktion till språkets och textens betydelse i det moderna samhället och redan här börjar du att träna din förmåga att analysera och bearbeta texter av vitt skilda slag (informerande, journalistiska, kommersiella, tryckta och digitala).

Den andra terminen är du inriktad på antingen svenska eller engelska och du får under tre terminer en bred språkutbildning. Därefter följer en mycket praktiskt orienterad termin där du arbetar till stor del i projektform för att träna dig ännu tydligare för det kommande arbetslivet.

Den sista terminen är en valbar profileringstermin, där du får möjlighet att spetsa din utbildning i enlighet med just dina framtidsplaner.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Textgranskare, språkvårdare, språkutredare, skribent, skrivcoach, kommunikatör, informatör, webbredaktör, copywriter, lektör, textredigerare. Du väljer själv inriktning genom att utforma din utbildning! Du kan arbeta för såväl offentliga organisationer som privata företag alternativt vara egenföretagare eller frilansande konsult.

Studier utomlands
Högskolans avtal om studentutbyte med utländska universitet ger dig möjlighet att läsa delar av programmet utomlands. För mer information – kontakta programansvarig eller Servicecenter.

Innehåll

Termin 1
Språk och textvetenskap (1-30) 30 hp
Innehåller:
Introduktion till språkvetenskap och textvetenskap, 7,5 hp
Tänka, tala, skriva i akademisk miljö, 7,5 hp
Texttyper och textanalys, 7,5 hp
Textbearbetning I, 7,5 hp

Termin 2
Svenska (1-30) 30 hp (se not 1) eller Engelska (1-30) 30 hp (se not 2)

Termin 3
Svenska (31-60) 30 hp (se not 1) eller Engelska (31-60) 30 hp (se not 2)

Termin 4
Svenska (61-90) 30 hp (se not 1) eller Engelska (61-90) 30 hp (se not 2)

Termin 5
Språk och textvetenskap (31-60) 30 hp
Innehåller:
Textbearbetning II, 7,5 hp
Kommunikationsstrategier och digitala koncept, 7,5 hp
Textvetenskaplig fördjupningskurs, 7,5 hp
Praktik, 7,5 hp

Termin 6
Valbar termin

Not 1 _ kursen ingår i huvudområdet Svenska språket
Not 2 _ kursen ingår i huvudområdet Engelska

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 21301
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B (områdesbehörighet 2).
  Eller:
  Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Emilia Aldrin
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

VT 2020 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 21301
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Engelska B (områdesbehörighet 2).
  Eller:
  Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Emilia Aldrin
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-13