Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Eftertraktade språkstudenter bjöds till Uppsala

Studenter från Språkvetarprogrammet är av stort intresse för Uppsala universitet tack vare studenternas namnintresse och utbildningens goda kvalitet. Därför blev några studenter i förra veckan särskilt inbjudna att komma till Uppsala för att få en närmare presentation av masterutbildningen vid Institutionen för nordiska språk.

Söktrycket till masterutbildningen i svenska i Uppsala har minskat generellt och särskilt när det gäller studenter med namninriktning. Man ser också ett kommande behov av rekrytering i samband med generationsväxling på Namnavdelningen vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Hög kvalitet

– Därför blev professorn i namnforskning, Staffan Nyström, glad att höra att vi på Språkvetarprogrammet i Halmstad har flera intresserade och duktiga studenter men ingen masterutbildning att erbjuda dem, säger Emilia Aldrin, universitetslektor i svenska, som åkte till Uppsala tillsammans med studenterna samt Linnea Gustafsson, universitetslektor i svenska.

– Det är ett erkännande av kvaliteten på vår utbildning att Institutionen för nordiska språk bjuder upp studenterna på detta sätt, säger Emilia Aldrin.

Genom bidrag från Ortnamnssällskapet i Uppsala kunde studieresan till Uppsala bekostas för fyra studenter som nyligen skrivit sina kandidatuppsatser med inriktning mot namnforskning. Personal vid Institutionen för nordiska språk hade anordnat en heldag med information om masterutbildningen, mingel med studenter, visning av bibliotek, namnarkiv samt ett seminarium där studenterna presenterade sina uppsatsarbeten och fick respons och möjlighet att diskutera vidareutveckling med forskargruppen i ämnet.

Studenter och lärare i Uppsala

Studenterna Michelle Langeblad, Maria Pagoldh, Helén Davidsson och Lisa Vikström var med i Uppsala, liksom lärarna Linnea Gustafsson (bilden) och Emilia Aldrin. På bilden syns även professor Staffan Nyström från Uppsala universitet. Foto: Emilia Aldrin

– Det blev en mycket lyckad dag! Studenterna var nöjda och tyckte det kändes bra att vara eftertraktade. Vi tyckte det var roligt att på detta sätt inleda ett samarbete med Uppsala. Uppsalaforskarna verkade också nöjda och framhöll att studenterna skrivit innovativa uppsatser. Nu hoppas vi att några av våra studenter tar fasta på möjligheten och söker till masterutbildningen i Uppsala, säger Emilia Aldrin.

Roliga karriärmöjligheter

Studenten Michelle Langeblad tycker att dagen i Uppsala var väldigt bra och det var intressant att få se att den språkvetenskapliga fakulteten.

– Det var också roligt att få träffa några av de människor vi läst kurslitteratur av under åren här på Högskolan i Halmstad och som jag också använt mig av som inspiration för uppsatsen. Allt var mycket större än vad jag är van vid, och det verkade intressant att studera masterutbildningen där eftersom det verkade öppna upp många roliga karriärmöjligheter. Även Uppsala som stad i sig verkade väldigt trevlig att vara student och bo i, säger Michelle Langeblad.

 Text: KRISTINA RÖRSTRÖM

Sidan uppdaterad 2018-07-11