Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Digital design och innovation 180 hp

Om programmet

Digital design och innovation är ett program som lär framtidens designer att förstå människan och hennes relation till teknologi. Den kunskapen behövs för att skapa strategiska digitala lösningar i en global och snabbt föränderlig värld. En stor del av utbildningen består av praktiskt arbete i designstudio. Intresserad? Sök nu!

Under utbildningen får du:
Lära dig designa digitala lösningar för en hållbar framtid
Jobba med skarpa projekt i samarbete med företag
Arbeta i en unik och helt nybyggd designstudio

Under tre intensiva år får du lära dig att designa innovativa och värdeskapande digitala tjänster och produkter. Du kommer att studera hur teknologi, användarupplevelse och affärsmodeller samspelar för att skapa lösningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Rent praktiskt kommer du att designa digitala lösningar som till exempel innefattar mobila tjänster, webbplatser och digifysiska tjänster samt utforska olika former av interaktion. Du arbetar med allt från tal, ljud, grafik och film till gestbaserade gränssnitt och visuell kommunikation.

Kreativ studiemiljö
Ett centralt inslag i programmet är designstudion – en unik och kreativ lärmiljö där du arbetar med andra studenter och lärare i längre designprojekt. Studiometodiken omfattar kompletta projekt, från initiala användarstudier och konceptframtagning till prototyp, testkörning och produktion.

Under utbildningen arbetar du i projekt där du får träffa professionella digitala designers, utvecklare och forskare. Med hjälp av deras erfarenhet och kunnande blir du väl förberedd för att forma din egen karriär, oavsett om du väljer att starta eget, ta anställning eller ta dig an en forskarkarriär.

Vår utbildningsfilosofi
Den som väljer att utbilda sig till designer behöver både ha goda teoretiska kunskaper och förmåga att omsätta dessa praktiskt. Därför varvas teori med praktiska moment i designstudion, där du får träna på att arbeta kreativt och effektivt i designprojekt tillsammans med andra. Genom skarpa studiouppdrag och gästföreläsare kopplas utbildning och arbetsliv ihop, och du får möjlighet att lyfta din kompetens och göra dig attraktiv för arbetsgivare.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Utbildningen är en bra grund för en rad kreativa yrken, exempelvis interaktionsdesigner, UX-designer, tjänstedesigner, digital strateg eller webbdesigner. Efter genomförd kandidatutbildning kan du välja att fortsätta dina studier på masternivå. Det finns ett stort behov av både operativ och strategisk designkompetens och förmåga att designa utifrån användarkrav, teknologiförutsättningar och affärsmodell.

Studier utomlands
Programmet har en internationell profil med en hel termins undervisning på engelska och kontinuerliga kontakter med ett flertal branschorganisationer världen över. Därtill finns goda möjligheter att studera utomlands under utbildningstiden via Högskolans breda kontaktnät med utländska universitet.

Övrigt
Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå (master-/magisternivå).

Innehåll

År 1
Digital design och innovation 15 hp
Visuell kommunikation 7,5 hp
Interaktiva prototyper 7,5 hp
Interaktionsdesign 7,5 hp
Kognition och användbarhet 7,5 hp
Webbprogrammering och databaser 7,5 hp
Designstudio - webb 7,5 hp

År 2
Objektorienterad programmering och datastrukturer 7,5 hp
Fysiska material och informationsteknologi, 7,5hp
Designstudio - mobil 7,5 hp
Service Design 7,5hp
Interaktion med tal och ljud* 7,5 hp
Designforskning* 7,5hp
Designstudio – hälsa* 7,5 hp
Digital Innovation* 7,5 hp

År 3
Hållbarhet och design 7,5 hp
Vetenskaplig metod och forskningsetik 7,5 hp
Aktuella forskningsfrågor inom digital design och innovation, 7,5hp
Sociokulturella perspektiv på digitala medier 7,5 hp
Kandidatuppsats i informatik 15 hp
Designstudio - hållbarhet 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp

* Kursen kan ges helt på engelska.

Designstudios läses inte parallellt med andra kurser.

Reservation för ändringar

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 13012
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B (områdesbehörighet 7).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Jesper Lund
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2019-01-21