Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bästa uppsatsen i informatik 2018

I år gick priset för bästa examensarbete i informatik till Johanna Levall, student vid programmet Digitala design och innovation, för uppsatsen ”Design av digitala plattformar för att stödja samhörighet”. Eva Svedberg, marknadschef på Halmstad stadsnät, var på plats och delade ut priset.

Priset för bästa informatikuppsats har delats ut av Halmstad stadsnät i omkring ett decennium, något som de programansvariga inom informatikprogrammen på Högskolan uppskattar mycket.

En del av framtiden

Eva Svedberg, Halmstad stadsnät, påpekade att informatikstudenterna är en del i att skapa framtiden för Halmstadsborna:

– Halmstad stadsnät jobbar med kommuninvånarna och digitala tjänster, och vi vill nå ut till hela kommunen. Alla i samhället ska vara med i vår kommunikation och vi vill undvika ett digitalt utanförskap. Därför är det extra roligt med den här stipendieutdelningen, säger Eva Svedberg.

Eva Svedberg och Johanna Levall

Bästa uppsatsen i informatik 2018 skrevs av Johanna Levall. Priset om 2 500 kronor delades ut av Eva Svedberg från Halmstads stadsnät under en avslutningssamling för informatikstudenterna på Högskolan.

Johanna Levall tar nu examen från Digital design och innovation:

– Det är jättekul att få stipendium! Jag har lagt mycket tid på uppsatsen och jag har jobbat mycket med att förstå människor och det är roligt att det uppmärksammas, säger Johanna Levall och fortsätter:

– Det är ett intressant ämne jag har skrivit om, utbildning är viktigt. Jag ville uppmärksamma ett problem i och med att det är många avhopp, och jag tittar närmare på hur man ska kunna förebygga det genom att ge studenterna en känsla av samhörighet även om de pluggar på distans, säger hon.

En spännande studie

Jesper Lund är programansvarig för Digital design och innovation:

– Johanna är en duktig student som genomfört en mycket spännande studie inom ett område som vi är intresserad av både när det gäller digital design och innovation, men även som lärare i högre utbildning, säger han.

– Johanna har tittat på hur studenter som pluggar på distans kan motiveras och engageras för att färre studenter ska hoppa av sina studier, och det området har även en tydlig hållbarhetsinriktning. Distansstudier möjliggör för fler människor att studera, även grupper som av olika anledningar kan ha svårt att följa "traditionell" campus-undervisning. Om vi kan få till bättre stöd för dessa studenter genom digitala designgärningar, kan därmed både sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsvinster skapas.

Text och bild: KRISTINA RÖRSTRÖM

 

Motiveringen till stipendiet lyder:

I dag studerar allt fler på distans. Distansutbildning öppnar för breddad rekrytering, flexibelt lärande och livslångt lärande, men också för utmaningar. Denna uppsats behandlar problemet att många studenter som läser på distans inte fullföljer sin utbildning. En utgångspunkt är att avhopp kan bero på brist på social interaktion och samhörighetskänsla. Genom en väl genomförd studie bidrar uppsatsen med förslag till hur digitala lärplattformar för distansundervisning kan designas för att stödja upplevelse av samhörighet.

Johanna Levall

Johanna Levall fick stipendium för bästa uppsats.

Sidan uppdaterad 2018-06-07