Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tre stipendiater

Stipendiet delades ut under avslutningsdagen för Högskolan, den 1 juni. Studenterna Johanna Levall, Anna Rosén och Anna Sonesson samlades tillsammans med övriga studiekamrater för en avslutningsträff.

Stipendium 2018 för designprojekt inom hållbarhet

För andra året delar det Halmstadsbaserade webbdesignföretaget Hemsida24 ut ett stipendium till avgångsstudenter vid Digital design och innovation. Designstudioprojektet ”Design av mobila hälsoapplikationer med syfte att motivera till fysisk aktivitet” inom temat hållbarhet fick äran och stipendiesumman på 10 000 kronor.

Bakom designstudioprojektet står studenterna Anna Sonesson, Anna Rosén och Johanna Levall, alla tre avgångsstudenter vid Digital design och innovation.

– Det är så kul att få stipendium, det gör att det känns värt allt jobb vi lagt ner på projektet. Och det är roligt att något vi lagt tid och energi på är något som andra tycker om, som de kan ha nytta av och använda, säger studenterna.

Bygger på beteendeteori

Projektet handlar om att motivera människor till en fysisk vardag.

– Vi är intresserade av träning själva, så det är kul att jobba inom det området. Det finns många appar redan för träning, men vi såg ett behov av en app som bygger på beteendeteori. All respons i appen bygger på en vetenskaplig teori, berättar Anna Sonesson, Anna Rosén och Johanna Levall.

Carl Henrik Gidensköld, webbutvecklare på Hemsida24, delade ut priset. Han berättade att samma år som Hemsida24 startades fick bolagets grundare själv ta emot pris för bästa examensarbete. Att få chans att ge tillbaka är en av drivkrafterna.

– Sedan är det ett privilegium att få vara med och uppmuntra kunskap och duktiga studenter. Att komma i kontakt med duktiga studenter har ett stort värde för oss och förhoppningsvis finns det även ett värde för studenterna att komma i kontakt med en möjlig framtida arbetsgivare i Halmstad.

God arbetsprocess

Vad gäller studenternas arbete tycker Hemsida24 att designstudioprojektet var en bra idé för att främja fysisk aktivitet.

– Även själva arbetsprocessen som de använt för att utveckla sin idé är beundransvärd då de grundat många beslut med hjälp av forskning och studier, säger Carl Henrik Gidensköld.

Carl Henrik Gidensköld på Hemsida24 med de tre stipendiaterna.

Stipendiet för bästa designstudio-projekt delades ut av Carl Henrik Gidensköld på Hemsida24. Tog emot stipendiet gjorde avgångsstudenterna Anna Rosén, Johanna Levall och Anna Sonesson.

Jesper Lund är programansvarig för programmet Digital design och innovation:

– Det är verkligen kul att Hemsida24 även i år ville dela ut pris för bästa studio hållbarhet, säger han.

Kritisk och hållbar design

– I denna studiokurs behandlas viktiga frågor, studenterna arbetar aktivt med kritisk samt hållbar design. Under kursen influerar sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter tydligt designprocessen. Dessa aspekter används för att både designa och utvärdera de koncept som utvecklas under kursens gång.

Jesper Lund berättar att projektet har skett i samarbete med ett forskningsprojekt på Högskolan, vilket leds av Karin Weman Josefsson på Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott. Flera delar i det koncept som utvecklats är av stort intresse för forskningsprojektet och kan med största sannolikhet arbetas vidare med av forskare vid Högskolan.

– Studentgruppen har tagit sig an en designutmaning som verkligen är viktig att undersöka närmare, det vill säga hur vi med hjälp av digital design kan motivera och engagera människor att röra sig mer. Stillasittande innebär en risk för människors hälsa och olika former av stöd till att komma igång och röra på sig kan därmed skapa stora vinster, främst för de individer vars hälsa potentiellt kan förbättras, men även för samhället i stort, säger Jesper Lund.

Text och bild: KRISTINA RÖRSTRÖM

Motivering för bästa designprojekt

Projektet är väl genomarbetat med en noggrant genomförd förstudie som leder fram till ett spännande koncept som inkorporerar spelifieringen i en hälsokontext. Flera av de inkorporerade spelelementen har en god potential till att motivera och engagera användare till fysisk aktivitet vilket stödjer både social och samhällsekonomisk hållbarhet.
Sidan uppdaterad 2018-06-08