Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Biogas 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar produktion av biogas med rötningsprocesser och dess användbarhet som energibärare. Förutom den mikrobiologiska bakgrunden till biogasproduktion tas processteknik och olika reaktortyper upp. Du kommer även studera olika användningsområden för gasen och de miljömässiga och ekonomiska aspekterna av biogasanvändning.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs på engelska.

Sidan uppdaterad 2018-11-16