Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Projektledning och projektarbete II 7,5 hp

Om kursen

I kursen projektledning och projektarbete II utvecklar du kunskap i hur projekt ska drivas och genomföras med hjälp av projektmodeller. Du kommer att lära dig hantera projekt som drivs med agila projektmodeller. Du utvecklar även både teoretisk och praktisk kunskap i projektets ledarskap.

Under kursens gång används övningar och diskussioner för att ge en förståelse för hur de olika projektmodellerna påverkar projektgenomförandet.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 20118
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Projektledning och projektarbete I 7,5 hp eller Hållbar projektledning 7,5 hp.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

VT 2020 (Halmstad, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 20118
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Projektledning och projektarbete I 7,5 hp eller Hållbar projektledning 7,5 hp.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Öppen för sen anmälan

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2018-11-16