Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Logistik 7,5 hp

Om kursen

Flödestänkande, processer och systemutformning ökar i betydelse för företagens konkurrenskraft. Ett flödestänkande innebär ett integrerat synsätt på företagets olika delar och hur dessa samverkar. Du studerar hur materialadministration, logistik och produktionssystemets utformning kan bli betydelsefulla konkurrensparametrar för företagen. Konkurrensfördelar kan även nås genom att bättre utnyttja företagets resurser, mänskliga liksom maskinella. Det är också viktigt att bättre kunna lösa produktionstekniska och logistiska val. Det ska även ske på ett miljöeffektivt sätt.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 20505
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Produktionsteknik 7,5 hp, Projekt och Produktionsledning 7,5 hp eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

VT 2020 (Halmstad, 50%)
 • Kursplan
 • Anmälningskod 20505
 • Startar Vecka 04
 • Undervisningstid dagtid
 • Behörighetskrav
  Produktionsteknik 7,5 hp, Projekt och Produktionsledning 7,5 hp eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz. Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16