Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lean Production i teori och praktik 7,5 hp

Om kursen

Kursens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper och förståelse för hur en produktion kan utvecklas mot Lean Production med hjälp av produktionstekniska verktyg och metoder. Särskilt ska du kunna visa på färdigheter och förmåga att använda metoder och verktyg som kan tillämpas i produktionen för att säkra kvaliteten och öka effektiviteten.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 50%)

Anmäl dig nu!

VT 2020 (Halmstad, 50%)

Anmäl dig nu!

Sidan uppdaterad 2018-11-16