Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Digitalisering, kultur och kulturarv - möjligheter och utmaningar 15 hp

Om kursen

Under denna kurs skaffar du dig kunskap om hur samhällets och kultursektorns digitalisering påverkar kunskapssökande, kunskapsförmedling, lärande och bildning. Ett genomgående tema är diskussion kring sociala, demokratiska, pedagogiska och juridiska aspekter av digitalisering inom kultursektorn. Du kommer att träna din analytiska förmåga och ditt kritiska tänkande kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Ett annat viktigt inslag är praktisk tillämpning i form av övningar och utforskande av digital teknik, till exempel virtual reality (VR) och sociala robotar i Högskolans digitala labbmiljöer.

Digitaliseringen innebär stora möjligheter att öka kulturens tillgänglighet. Men det finns också stora utmaningar som behöver hanteras. Genom denna kurs utvecklar du din kritiska och kreativ förmåga att granska och använda digital kommunikation i relation till olika målgrupper som skola, allmänhet och turister. På så vis kan du också bidra till att utveckla användningen av digital kommunikation inom kultursektorn.

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, workshops och övningar där en del sker via vår digitala lärplattform och en del på campus. Campusundervisningen är samlad till en heldag varannan vecka för att underlätta kombination med arbete eller andra studier.

Undervisningsspråk
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

VT 2019 (Halmstad, 50%)

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16