Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Teknisk bastermin: Civilingenjör i industriell innovation 20 veckor

Om programmet

Saknar du särskild behörighet till drömyrket som ingenjör? Vill du skaffa dig den behörigheten snabbt och kunna börja din utbildning redan efter en termin? Då är teknisk bastermin rätt val för dig.

Civilingenjörsprogrammet i industriell innovation ger en bred teknisk bas med helhetssyn på teknik, ekonomi och samhälle. Du får en unik kombination av kompetenser som grund, men du själv kan välja en specialkompetens eller ytterligare bredd om du vill. Utöver en teknisk bas studerar du ämnen som design, industri-, affärs-, och produktutveckling, samt verksamhets- och projektledning, men även till exempel företagsekonomi, marknadsföring och immaterial- och avtalsrätt.

Under utbildningen får du värdefulla erfarenheten i att samarbeta, planera och genomföra flera skarpa terminslånga projekt med företag som uppdragsgivare. I utbildningen ingår även praktik utomlands på företag.

Utbildningen har ett mentorsprogram där du får kontakt med en mentor från näringslivet under senare delen av studietiden. Mentorsprogrammet skapar mervärde både för dina studier och för ditt kommande yrkesliv.

Övrigt
Basterminen ger dig de grundläggande kunskaper i framför allt matematik och naturvetenskap som krävs för att läsa ett tekniskt program på Högskolan i Halmstad. Eftersom basterminen är bunden till ett specifikt program och innehållet är skräddarsytt för just det programmet, får du mycket goda förutsättningar för de fortsatta studierna. Du får även möjlighet att träna dig i effektiv studieteknik, arbeta i Högskolans studiemiljö och möta studenter som redan läser programmet.

Basterminen kan endast läsas på våren. Under förutsättning att du genomgår hela terminen med godkänt resultat får du behörighet till och platsgaranti på det efterföljande program som är kopplat till basterminen.

Innehåll

Information saknas

Sidan uppdaterad 2018-09-21