Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi 20 veckor

Om programmet

Är du intresserad av solenergi, bioenergi och vindkraft? Vill du arbeta med omställningen av dagens energisystem? Programmet innehåller bland annat energisystemets utformning, energianvändning, energieffektivisering och förnybara energikällor.

Basterminen skapar möjligheter för dig som saknar behörighet till programmet!


Programmet vänder sig till dig som inte har behörighet till det ordinarie Energiingenjörsprogrammet. Det som krävs är att du har läst Ma B.
Du inleder din utbildning med en bastermin på 20 veckor som innehåller de delar av de behörighetsgivande kurserna som vi bedömer att du behöver för att kunna följa det ordinarie programmet. Efter godkänt resultat på terminen följer du det ordinarie programmets studiegång.

Energiingenjörsprogrammet
Det omfattande arbetet att omforma och effektivisera energisystem har pågått i många år och är idag ändå bara i början av processen. Inom EU och i världen ligger Sverige långt fram när det gäller ökad användning av alternativa energikällor, optimering av processer och systemlösningar. Detta område är mångfasetterat, dynamiskt och genomgripande med direkt koppling till klimatfrågan, miljöaspekter och ekonomi.

Du som söker till programmet är till exempel intresserad av hur framtidens energitillförsel ska organiseras, av ny energiteknik, av energiteori och frågor om hur energi ska användas på ett så miljörationellt sätt som möjligt. Under utbildningen kommer du att studera förutsättningarna för förnybar energi och hur energianvändningen kan bli effektivare.

På schemat hittar du ett brett utbud av kurser inom miljö- och energiområdet. Tonvikt läggs på särskilda kurser inriktade på förnybar energi, energihushållning och energisystemet som helhet.

Du kommer att göra många studiebesök på företag och anläggningar. Laborationer och projekt är också vanliga under utbildningens gång.

Läs mer på programmets hemsida via länken till höger.

Innehåll

Utbildningen på basterminen är uppdelad på följande kurser:

  • Matematik
  • Fysik
  • Kemi Beskrivning av innehållet på Energiingenjörsprogrammet – Förnybar Energi finns i en för detta program särskild utbildningsplan som omfattar den del av utbildningen som ger högskolepoäng.


Saknar du behörighet till basterminen har du möjlighet att istället läsa ett tekniskt basår under 40 veckor vid Högskolan i Halmstad

>> Teknisk basår, 40 veckor.

Sidan uppdaterad 2018-09-20