Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Teknisk bastermin: Maskiningenjör 20 veckor

Om programmet

Vill du arbeta med att utforma produkter? Tycker du att ergonomi, färg- och formlära är viktigt att tänka på när en produkt skapas? Denna utbildning innehåller både ett unikt fokus på produkters konstruktion och utformning och på de traditionella ingenjörsämnena.

Basterminen skapar möjligheter för dig som saknar behörighet till programmet!


Programmet vänder sig till dig som saknar behörighet till det ordinarie Maskiningenjörsprogrammet.
Det som krävs är att du har läst Ma B.
Du inleder din utbildning med en bastermin på 20 veckor som innehåller de delar av de behörighetsgivande kurserna som vi bedömer att du behöver för att kunna följa det ordinarie programmet. Efter godkänt resultat på terminen följer du det ordinarie programmets studiegång.

Maskiningenjör
För att kunna förstå och använda produkter krävs det att de har ett tydligt budskap och ett användarvänligt formspråk.

Att konstruera handlar om att göra produkterna funktionella. Det kan handla om olika tekniska delar som ska klara en viss hastighet eller en förutbestämd tyngd. En maskiningenjör arbetar fram underlaget som ska användas för tillverkningen av olika produkter. Det är även viktigt att produkten har rätt design. Det får användaren att förstå och använda produkten på rätt sätt. Färg och form hjälper till att förmedla detta.

Stor del av undervisningen sker i projektform. Du genomför ofta dessa med företag som uppdragsgivare. På så sätt får du tidigt en inblick i hur industrin fungerar och din samarbetsförmåga kommer att utvecklas. Allt detta kommer du ha stor nytta av när du kommer ut på arbetsmarknaden.

Under din utbildning arbetar du med avancerade datorprogram som CAD och FEM. Du kommer också att ha tillgång till välutrustade prototypverkstäder. Syftet är att du ska få god kunskap om hela konstruktionsarbetet, från idé till färdig produkt.

Under sista året arbetar du med ett examensarbete.

Läs mer på programmets hemsida via länken till höger.

Övrigt
Mer information om programmens innehåll hittar du på www.hh.se/maskiningenjor

Innehåll

Utbildningen på basterminen är uppdelad på följande kurser:

  • Matematik
  • Fysik
  • Kemi

Beskrivning av Maskiningenjörsprogrammets innehåll finns i en för detta program särskild utbildningsplan som omfattar den del av utbildningen som ger högskolepoäng.


Saknar du behörighet till basterminen har du möjlighet att istället läsa ett tekniskt basår under 40 veckor vid Högskolan i Halmstad

>> Teknisk basår, 40 veckor.

Sidan uppdaterad 2018-11-01