Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör 20 veckor

Om programmet

Produktutveckling med inriktning affärsutveckling, entreprenörskap och industriell ekonomi är en kortfattad beskrivning av utvecklingsingenjörsprogrammet. Eller ”Business Creation” om man så vill. Utveckling av nya produkter (varor och tjänster) är vår specialitet.

Basterminen skapar möjligheter för dig som saknar behörighet till programmet!


Programmet vänder sig till dig som inte har behörighet till det ordinarie Utvecklingsingenjörsprogrammet.
Det som krävs är att du har läst Ma B.
Du inleder din utbildning med en bastermin på 20 veckor som innehåller de delar av de behörighetsgivande kurserna som vi bedömer att du behöver för att kunna följa det ordinarie programmet. Efter godkänt resultat på terminen följer du det ordinarie programmets studiegång.

Utvecklingsingenjörsprogrammet
Utvecklingsingenjörsprogrammet är Sveriges bästa program (år 2010) på att samverka med näringslivet enligt Svenskt Näringsliv och programmet är tidigare utnämnt till Sveriges bästa entreprenörsprogram.

På programmet erbjuds du en bred teknisk bas med en helhetssyn på teknik, ekonomi och samhälle. Du får en unik kombination som erbjuder dig en stabil grund och bredd där du själv kan välja en specialkompetens, eller bredd om vill det. Du studerar ämnen som design, produktutveckling och projektledning. Men också marknadsföring och avtalsrätt och du kan lära dig hur företag fungerar och hur man ordnar finansiering.

Under utbildningen har du möjlighet att få värdefulla erfarenheter i att samarbeta, planera och genomföra ”riktiga” projekt mot företag.

Studenterna på programmet är välkända för sina examensarbeten, som belönats med massor av stipendier. Vanligtvis får avgångsstudenterna tillsammans ungefär 400 000 kronor i stipendier för examensarbetena. Miljövänlig elsportbil, energi- och kostnadseffektiva tak som läggs på en dag eller ett säkerhetssystem för nödanrop och positionering via lokala radionät. Det är bara några av de saker som våra kreativa studenter har skapat.

Utbildningen har ett mentorsprogram där du får kontakt med en yrkesarbetande ingenjör. Mentorsprogrammet skapar mervärde både för dina studier och för ditt kommande yrkesliv.

Många företag är intresserade av att samarbeta med våra utvecklingsingenjörer. Det handlar ofta om konkreta projekt, till exempel ett olöst problem kring en produkt som behöver en förbättring.

Läs mer på programmets hemsida via länken till höger.

Övrigt
Mer information om programmets innehåll hittar du på www.hh.se/set

Innehåll

Utbildningen på basterminen är uppdelad på följande kurser:

  • Matematik
  • Fysik
  • Kemi

Beskrivning av Utvecklingsingenjörsprogrammets innehåll finns i en för detta program särskild utbildningsplan som omfattar den del av utbildningen som ger högskolepoäng.


Saknar du behörighet till basterminen har du möjlighet att istället läsa ett tekniskt basår under 40 veckor vid Högskolan i Halmstad

>> Teknisk basår, 40 veckor.

Sidan uppdaterad 2018-09-20