Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Byggingenjör 180 hp

Om programmet

Inriktningar:

  • Byggkonstruktion och projektering
  • Byggproduktion och projektledning
  • Fastighet och energi
Vill du jobba med att utforma framtidens byggnader? Kan du se dig själv leda olika byggprojekt från start till färdig byggnad? Eller lockas du av möjligheten att få kombinera dina byggingenjörskunskaper med miljöfrågor? Oavsett vilka arbeten inom byggsektorn som intresserar dig mest, hittar du utbildningen du söker hos oss.

För att kunna arbeta som byggingenjör krävs goda kunskaper om hela byggprocessen. Under de tre första terminerna läser du grundläggande kurser i matematik, CAD, ingenjörsmetodik och ekonomi. Du läser också ämnen som har en mer direkt beröring med byggområdet, som till exempel byggfysik, mekanik och vatten- och avfallsteknik. Nästa steg handlar om specialisering inom den inriktning som du föredrar.

Byggkonstruktion och projektering
Väljer du inriktning mot byggkonstruktion och projektering kommer du att kunna lära dig att dimensionera och utforma byggnadsverk på bästa sätt. Här ingår även flera kurser som behandlar hur man bygger energieffektiva och fuktsäkra byggnader med bra inomhusklimat.

Byggproduktion och projektledning
Läser du inriktning mot byggproduktion och projektledning väntar studier som ger dig möjlighet att utveckla unika kunskaper vad gäller att planera, genomföra, kostnadsberäkna och följa upp husbyggnadsprojekt.

Fastighet och energi
På inriktningen mot fastighet och energi läser du kurser som kan ge dig viktiga kunskaper i att analysera, värdera och dimensionera byggnader med hänsyn till energibehovet. Under det sista året får du möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen genom att utföra examensarbetet inom ett område som intresserar dig. Oftast görs examensarbetet i samarbete med byggindustrin och du avslutar med att ställa ut på Högskolans examensmässa Utexpo.

KARRIÄRTIPS:
Byggkonstruktion och projektering:
En byggingenjör har en rad varierande arbetsgifter att välja mellan. För dig som gått denna utbildning ligger det närmast till hands att arbeta med projektering och/eller dimensionering av hus. Dessa uppgifter förekommer oftast inom konsultföretag men även i andra sammanhang, exempelvis inom byggmaterialindustrins utvecklingsavdelningar. Bredden i utbildningen ger dig goda förutsättningar att hitta ett jobb som du kommer att trivas med.

Byggproduktion och projektledning
Som byggingenjör kan du se fram emot många kvalificerade arbetsuppgifter. Du kan bland annat få jobba med planering och arbetsledning vid nyproduktion av byggnader och anläggningar, kvalitets- och miljösäkring i produktion och med upphandlingar av olika byggprojekt. Utbildningen ökar inte bara dina valmöjligheter, den ökar också dina chanser när det gäller att få ett intressant jobb med goda utvecklingsmöjligheter.

Fastighet och energi
När du har genomgått den här utbildningen är du väl kvalificerad för arbeten som rör fastighetsförvaltning och energifrågor. Förvaltningsuppgifter förekommer främst inom fastighetsföretag men även i andra sammanhang, som till exempel inom stat och kommun. Vill du jobba mer specifikt med energifrågor finns goda möjligheter till detta inom både konsultföretag och fastighetsbolag.

Examen
Högskoleingenjörsexamen.


Arbetsområden
Som byggingenjör kan du få ta dig an många kvalificerade arbetsuppgifter. Utbildningen ökar inte bara dina valmöjligheter, den ökar också dina chanser när det gäller att få ett intressant jobb med goda framtidsutsikter. Beroende på inriktning ges du möjlighet att jobba och utvecklas inom de områden som du är mest intresserad av. Ditt val kan till exempel leda till arbeten som byggprojektledare, byggnadskonstruktör, byggkonsult och fastighetsförvaltare.

Studier utomlands
Är du intresserad av att studera utomlands har du mycket goda möjligheter att hitta något som passar dig. Sedan många år har Byggingenjörprogrammet utbytesavtal med högskolor och universitet i flera olika länder.

Övrigt
Programmet ger behörighet till studier på Magisterprogrammet i maskinteknik.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande kurser:

Ingenjörsgemensamma kurser
Hållbar projektledning 7,5 hp
Industriell ekonomi 7,5 hp
Ingenjörsmetodik 7,5 hp
Mekanik & hållfasthet 7,5 hp
Tillämpad fysik 7,5 hp
Tillämpad matematik I, 7,5 hp
Tillämpad matematik II, 7,5 hp
Tillämpad matematik III, 7,5 hp
Exjobb 15 hp
Exjobb med vetenskaplig metod 7,5 hp

Byggingenjörskurser
Byggfysik med installationsteknik 7,5 hp
Byggmekanik 7,5 hp
Byggnadskonstruktion I, 7,5 hp
Geoteknik med grundläggning och geodetisk mätteknik 7,5 hp
Husbyggnadsteknik 7,5 hp
Industriellt byggande med BMI, 7,5 hp
Juridik och etik för byggare, 7,5 hp
Projektk med arbetsmiljö & ledarskap 7,5 hp
Vatten - & avfallsteknik 7,5 hp

Inriktningskurser
Inr Byggkonstruktion och projektering
Byggkonstruktion II 7,5 hp
Byggkonstruktion III 7,5 hp
Byggkonstruktion IV 7,5 hp
Byggmekanik III 7,5 hp

Inr Byggproduktion och projektledning
Bygglogistik 7,5 hp
Byggprojektledning II 7,5 hp
Byggprojektledning III 7,5 hp
Byggprojektledning IV 7,5 hp

Inr fastighet och energi
Byggfysik och energi 7,5 hp
Byggprojektledning II 7,5 hp
Fastighetsförvaltning 7,5 hp
Inneklimatteknik 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Sidan uppdaterad 2018-03-06